Disly.eu

Disly.eu

Prezentacija kolekcije izdelkov za šolarje s specifičnimi učnimi težavami pri branju, pisanju, matematiki in jezikovnem razumevanju.
Stranica optimizirana za pregled na svim uređajima. SEO optimizacija.

2018
Prima print d.o.o.
HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, jQuery, SEO,
https://disly.eu/
2018-09-07